Administratorem Waszych danych osobowych jest firma Marta Sitnik mieszcząca się pod adresem: ul. Górczewska 181/605K 01-459 Warszawa NIP: 1132566650, REGON: 383043662, właściciel strony www.martasitnik.pl i sklepu internetowego na stronie www.martasitnik.pl
Firma Marta Sitnik oświadcza, że chroni Wasze dane osobowe na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wasze dane osobowe są przetwarzane przez firmę Marta Sitnik w celu świadczenia usług zamawianych za pośrednictwem strony www.martasitnik.pl lub sprzedaży towarów w sklepie na stronie www.martasitnik.pl, rozliczenia płatności za te usługi, wysyłki towarów. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji sprzedaży i rozliczenia płatności.
Podstawą gromadzenia i przetwarzania przez nas Waszych danych jest Wasza zgoda na ich przekazanie – wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie w celu złożenia i zrealizowania zamówienia w sklepie na stronie www.martasitnik.pl lub umówienia spotkania.
W celu poprawnego wykonania umowy Wasze dane mogą zostać przekazane:
Informacje przekazywane przez Was podczas korespondencji prywatnej wykorzystywane są tylko w celu udzielenia odpowiedzi na Wasze zapytania.
W związku z ustawą o przetwarzaniu danych przysługują Wam następujące prawa:
W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z nami pod adresem email: